Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 47 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Katowicach. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo tutaj wszelkie niezbędne informacje dotyczące działalności placówki.Plan lekcji

Tutaj sprawdzisz plan lekcji...

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Chcesz wiedzieć więcej o naszych zajęciach pozalekcyjnych? Kliknij tutaj...

Czytaj więcej...

Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań i konsultacji - zapraszamy!

Czytaj więcej...

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to tylko możliwe.

Czytaj więcej...

Samorząd szkolny

 

Stworzenie Zespołu, analiza zasobów szkoły i wybranie obszaru głównego.

O propozycji udziału w tegorocznej edycji programu Szkoła z klasą 2.0 nauczycieli poinformowała pani dyrektor naszej szkoły. Inicjatywę włączenia się w działania w ramach tego programu podjęły opiekunki Samorządu Uczniowskiego (p. Magdalena Gamza i p. Anita Wyderka), Zarząd Samorządu Uczniowskiego oraz pozostała społeczność szkolna. Do zespołu koordynującego działania w szkole w ramach programu Szkoła z klasą 2.0 dołączyły jeszcze dwie nauczycielki (p. Małgorzata Krzętowska i p. Dorota Adam). Zorganizowane zostały dwa spotkania w zespole koordynującym oraz jedno spotkanie z Samorządami Klasowymi klas 1-7. W ramach spotkania z uczniami klas 1-7 przybliżono ideę programu oraz zebrano wyniki badania naszych zasobów i potrzeb. Wykorzystaliśmy do tego materiał z kretem. Cała społeczność szkolna (uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły) została poinformowana o udziale naszej placówki w programie Szkoła z klasa 2.0 poprzez naszą stronę internetową, ulotkę Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz wiadomości umieszczone na tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego. Ponadto podczas jednego z roboczych spotkań zainicjowana została ściślejsza współpraca z Radą Rodziców. Członkowie Rady Rodziców przedstawili swoje spostrzeżenia na temat naszej placówki, wykorzystania jej zasobów podmiotowych, jak i materialnych. Zastosowaliśmy "międzypokoleniową" burzę mózgów, w której uczestniczyła także Społeczność Uczniowska w osobach dziesięciu członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Wyniki analizy zasobów, dotyczące ludzi i relacji w szkole (przestrzeń społeczno-kulturowa).

Zasoby naszej szkoły dotyczące ludzi i relacji w szkole to: wysoce wykwalifikowana kadra pedagogiczna, kreatywni i pełni pasji nauczyciele, bogata oferta zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, pozytywne relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami i pracownikami szkoły, aktywna współpraca ze środowiskiem okołoszkolnym, stosowanie oceniania kształtującego, panująca w szkole atmosfera tolerancji i akceptacji, indywidualizacja nauczania, działania kształtujące postawy proekologiczne i prozdrowotne, klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, budowanie szkoły przyjaznej, bezpiecznej i empatycznej.
Wyniki analizy zasobów, dotyczące infrastruktury, architektury i wyglądu szkoły (przestrzeń fizyczno-architektoniczna).
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 to dwie połączone ze sobą przestrzenie, tzw "stara " część szkoły została zaadoptowana na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr58, a w części "nowej" znajduje się Szkoła Podstawowa nr 47    z Oddziałami Integracyjnymi. W części szkolnej znajdują się sale lekcyjne, w tym sale przedmiotowe, sala komputerowa, sale do rewalidacji, biblioteka, gabinet pedagoga, psychologa, logopedy, sala do nauki języka, stołówka, dwie sale gimnastyczne, sala SI, świetlica, sala regionalna, pokój Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Teren okołoszkolny to tartanowe boisko, plac zabaw i ścianka do mini-wspinaczki.
Podczas spotkania naszej grupy roboczej programu Szkoła z klasą 2.0 zarówno ze strony uczniów, rodziców jak i przedstawicieli rady pedagogicznej padła propozycja atrakcyjniejszego zagospodarowania korytarzy szkolnych. Nasze korytarze są bardzo przestrzenne, są na nich zamontowane ławki, które jednak nie spełniają do końca oczekiwań młodych ludzi. Wykorzystując metodę mapy myśli zbieraliśmy opinie o korytarzu zadając konkretne pytania: Co o nim myślisz? Czy spełnia Twoje oczekiwanie? Jeżeli nie, to co chciałbyś/chciałabyś w nim zmienić?) Uzyskaliśmy konkretne opinie. Młodzi ludzie chętnie widzieliby na korytarzach miejsca relaksu, zaopatrzone w miękkie, wygodne pufy. Chcieliby także, by na długich przerwach można było korzystać z telefonów komórkowych. Wszystkie te propozycje muszą być w dalszym etapie przedyskutowane z całą społecznością naszej placówki.

Wyniki analizy zasobów, dotyczące sprzętu i wyposażenia w szkole (przestrzeń wirtualno-technologiczna).
Zasoby naszej szkoły dotyczące sprzętu i wyposażenia w szkole to: sala komputerowa, dostęp do sieci internetowej, rzutniki, część zajęć edukacyjnych prowadzona jest przez nauczycieli z wykorzystaniem multibooków. Jednak nie wszystkie sale wyposażone są w sprzęt tego typu. Pracownie są doposażane sukcesywnie w ciągu roku szkolnego, jednak nadal są klasopracownie, w których nie ma dostępu do komputera, czy rzutnika. Najczęściej podczas codziennej pracy z dziećmi wykorzystywane są rzutniki i komputery. Zajęcia w ten sposób prowadzone cieszą się wśród uczniów dużym powodzeniem. Uczniowie chcieliby także wykonywać więcej projektów za pomocą nowoczesnych środków komunikacji. Nauczyciele równie chętnie prezentowaliby tego typu osiągnięcia uczniów na poszczególnych zajęciach lekcyjnych lub pozalekcyjnych. Tego typu zadania z pewnością wymagałyby zwiększenia naszych zasobów o dodatkowe komputery, laptopy, rzutniki, czy tablice interaktywne. Nasza kadra pedagogiczna w większości wykazuje się na bieżąco znajomością obsługi w/w sprzętu.

Obszar wybrany w ramach programu Szkoła z klasą 2.0.
Postanowiliśmy popracować w obszarze OBYWATELSTWO. Chcemy, aby z każdym dniem nasi uczniowie nabywali umiejętności praktycznego wykorzystywania współdecydowania, samorządności i demokracji szkolnej z uwzględnieniem potrzeby łączenia decyzji z działaniem. Tego wyboru dokonali również uczniowie, którzy stworzyli hasło:

BIERZEMY SPRAWY W SWOJE RĘCE!

2019 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved