Szkoła odpowiedzialna cyfrowoSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!

Nasza szkoła włączyła się w innowacyjny projekt edukacyjny SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, wspierający szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. 

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans zamierzamy wspólnie z Państwem wpływać pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.  

Zapraszamy do zapoznania się z 7 obszarami Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo, link: https://www.youtube.com/watch?v=8pMi6us5QoA oraz plakatem prezentującym 30 korzyści dla rozwoju dziecka, jakie niesienie ze sobą SWOBODNA ZABAWA.

Koordynatorzy projektu:

 Barbara Szymańska

 Anna Piontek

 Agnieszka Kubik 

 


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved