Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 47 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Katowicach. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo tutaj wszelkie niezbędne informacje dotyczące działalności placówki.Plan lekcji

Tutaj sprawdzisz plan lekcji...

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Chcesz wiedzieć więcej o naszych zajęciach pozalekcyjnych? Kliknij tutaj...

Czytaj więcej...

Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań i konsultacji - zapraszamy!

Czytaj więcej...

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to tylko możliwe.

Czytaj więcej...

Samorząd szkolny

 

Postepowanie w sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy lub zgłoszenia się po nie osoby niemogącej sprawować opieki.

1. Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy najpóźniej do godziny 17.00.

2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy szkolnej (sytuacje losowe) rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

3. W razie wyczerpania możliwości odbioru dziecka przez rodziców/opiekunów lub osoby pisemnie upoważnionej, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora zespołu oraz skontaktować się z policją, która przejmie opiekę nad dzieckiem i postanowi o ewentualnym oddaniu go pod opiekę innych członków rodziny bądź umieszczeniu w placówce opiekuńczej ,np. policyjnej izbie dziecka.

4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków i przekazuje go do wiadomości dyrektora zespołu i rady pedagogicznej.

2019 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved