Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 47 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Katowicach. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo tutaj wszelkie niezbędne informacje dotyczące działalności placówki.Plan lekcji

Tutaj sprawdzisz plan lekcji...

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Chcesz wiedzieć więcej o naszych zajęciach pozalekcyjnych? Kliknij tutaj...

Czytaj więcej...

Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań i konsultacji - zapraszamy!

Czytaj więcej...

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to tylko możliwe.

Czytaj więcej...

Samorząd szkolny

Archiwum

 

Projekt edukacyjny „Od grosika do złotówki”
W tym roku szkolnym, klasa II a rozpoczyna przygodę w ramach projektu „Od grosika do złotówki”. Jest to partnerski projekt edukacyjny Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Warszawski Instytut Bankowości i Union Investment TFI. Projekt został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Finansów.
Celem programu jest nabywanie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu oraz nabywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności o finansowych aspektach zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.
Program adresowany jest do uczniów klas drugich, którzy kontynuują działania w klasie trzeciej, ich rodziców i nauczycieli. Realizowany jest w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Koncepcja programu opiera się na założeniu, iż uczniowie w czasie 10 miesięcy odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Oszczędzanie, w czasie której zdobywają założone umiejętności. Każdy z uczniów dokumentuje realizację poszczególnych zadań w kartach pracy, tworząc tzw. „Dziennik podróży”.
Wdrażanie programu umożliwia wspólne działania rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka.
                        Joanna Konieczna

Baner programu
https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/upload/baner3.swf

 

Rusza nowy program edukacji antytytoniowej pt. "Bieg po zdrowie"

bieg po zdrowie
„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.
Program skierowany jest do dzieci z grupy wiekowej 9-10 lat czyli IV klasa szkoły podstawowej oraz do ich rodziców i opiekunów.
W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczyna się I edycja programu i obejmuje 20% szkół podstawowych w Polsce. Program rusza również w naszej szkole.
Główny Inspektorat Sanitarny, zaprosił do współpracy psychologów z Uniwersytetu Warszawskiego:
dr hab. Kamillę Bargiel-Matusiewicz oraz mgr Rafała Dziurlę.
Do programu przygotowano atrakcyjne, ilustrowane materiały: podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, plakaty, ulotkę informacyjną dla rodziców, filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.
Bohaterami programu jest dwoje uczniów IV klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba, wydarzenia z ich życia będą tłem poruszonych tematów.

Główne cele programu:
• Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów,
• Przekazanie dzieciom wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych,
• Kształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie asertywnego zachowania.

Cele szczegółowe programu:
• Zwiększenie wiedzy u uczniów na temat skutków palenia papierosów,
• Uzyskanie przez uczniów wiedzy na temat
Opracował: Krzysztof Skurzok 

 

Drodzy rodzice, co zrobić by nauka sprawiała Waszym dzieciom przyjemność, a nie była jedynie nużącym obowiązkiem? W jaki sposób wykorzystać wszystkie Ich możliwości psychofizyczne, by osiągnęły lepsze wyniki i stale się rozwijały?

Najwyższy czas na zmiany.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną, która zawiera kilka dobrych rad, dzięki którym pomożecie Swoim pociechom w nauce, tak by stała się ciekawą przygodą pełną interesujących wyzwań, z którymi zawsze będą mogli sobie poradzić.

ucze z glowa

Część 1.
Drodzy rodzice, co zrobić by nauka sprawiała Waszym dzieciom przyjemność, a nie była jedynie nużącym obowiązkiem? W jaki sposób wykorzystać wszystkie Ich możliwości psychofizyczne, by osiągnęły lepsze wyniki i stale się rozwijały? Najwyższy czas na zmiany. Oto kilka dobrych rad, dzięki którym pomożecie Swoim pociechom w nauce, tak by stała się ciekawą przygodą pełną interesujących wyzwań, z którymi zawsze będą mogli sobie poradzić.
ABY ROBIĆ POSTĘPY W NAUCE, WAŻNE JEST:
- Pozytywne nastawienie dzieci do zadania: „poradzę sobie”, zamiast „to za trudne”.
- Wysoka motywacja: „chcę to zrobić i powinienem”.
WARTO WZMACNIAĆ MOTYWACJĘ DZIECI POPRZEZ:
- Częste zadawanie pytań o bliższe i dalsze cele: „dlaczego chcesz się uczyć?”, „kim chcesz zostać w przyszłości?”.
- Częste rozmawianie o korzyściach płynących z posiadania wiedzy i nabytych umiejętnościach teraz i w przyszłości.
TOK POSTĘPOWANIA    
     

DOBRE MIEJSCE DO NAUKI
Nawet niewielki kącik do nauki można urządzić tak, by był dziecięcą „pracownią naukową”. Może być w ulubionym kolorze dziecka, ale pamiętajmy by przy biurku, w zasięgu wzroku ucznia, nie umieszczać plakatów, ukochanych zabawek czy pamiątek z wakacji, bo będą skutecznie odwracać myśli od szkolnych zadań.
W „naukowej pracowni” powinny znajdować się: BIURKO I KRZESŁO dostosowane do wzrostu dziecka, LAMPA stojąca po lewej stronie, jeśli jesteś praworęczny, PRZYBORY SZKOLNE, by nie tracić czasu na ich szukanie, TABLICA KORKOWA służąca do wieszania ważnych informacji, karteczek np. z trudnymi do zapamiętania datami, wzorami. KALENDARZ,  na którym będziemy zapisywać ważne terminy sprawdzianów, prac domowych, klasowych imprez itp. WODA DO PICIA.


ROZGRZEWKA UMYSŁOWA
Mózg jest jedynym organem, który nie zużywa się w trakcie pracy, a wręcz przeciwnie, im częściej jest używany, tym lepiej. Warto pamiętać o tym, że nie lubi być pozbawiony snu oraz nie chce być przegrzewany, więc należy systematycznie wietrzyć pokój dziecka.
Rozgrzewka umysłowa, tak jak i fizyczna polega na zrobieniu ćwiczeń o małym stopniu trudności, ale w możliwie krótkim czasie (5-10 min).

KONCENTRACJA UWAGI I WYKONANIE
Zacznijmy od ułożenia zeszytów i ćwiczeń dziecka wg kolejności odrabiania zadań (są 2 sposoby) – od trudniejszych do łatwiejszych lub odwrotnie. Można wypróbować oba.
Należy pamiętać by jako pierwsze wykonać zadanie pisemne, a potem ustne                   z tego samego przedmiotu.  
Skoncentrujmy uwagę dziecka tylko na zadaniu, które ma do wykonania, aż do jego zakończenia. Po wykonaniu pewnej całości pozwólmy dziecku na krótką, 3-minutową przerwę, a dłuższą 10-minutową, po zakończeniu pracy nad jednym przedmiotem. Sposoby na udaną przerwę:
- krótka gimnastyka lub taniec,
- zabawa, żonglowanie 2-3 gumowymi piłeczkami,
- nagrodzenie się czymś zdrowym i smacznym, pn. owocem


PAMIĘTAJMY

- Zadania domowe staramy się odrabiać o stałej porze, niezbyt późno.
- Przy czytaniu podręcznika podkreślam w tekście ważne informacje
- Przy uczeniu się regułek na pamięć pomoże mi rysowanie prostych skojarzeń
- To czego się nauczyłem powtarzam 3-4 razy na głos
- Do sprawdzianu uczę się z zeszytu, podręcznika i innych źródeł informacji
- Uczę się systematycznie – przed każdą lekcję
- Ucząc się, celowo robię przerwy na gimnastykę i wietrzę swój pokój

Opracowała Anna Skorupa

 

W październiku 2016 r. klasa 2a z opiekunami brała udział w 4-godzinnych, przyrodniczych warsztatach na terenie lasów dzielnicy Giszowiec w pobliżu stawu Janina. Warsztaty prowadziła pani Agata Kloczkowska - edukatorka z fundacji Pracownia Edukacji Żywej /www.pez.org.pl/ w ramach II edycji programu.
Warsztaty bardzo nam się podobały  Byliśmy przyrodnikami – odkrywcami z lupą w ręce. Rosnące grzyby nas fascynowały, ślady zwierząt zaskakiwały. Jesień w lesie nas oczarowała… Oto nasze zdjęcia z warsztatów ... Nauczycielki: Anita Wyderka i Edyta Doliwa z uczniami klasy 2a
Cele warsztatów:
1. Promowanie wśród dzieci i młodzieży walorów katowickiej przyrody, co w dłuższym okresie czasu powinno skutkować w zachowaniu, odtworzeniu i zrównoważonym użytkowaniu jej walorów (np. różnorodności biologicznej). Służy temu celowi także uświadamianie dzieciom i młodzieży, że wartość posiada również przyroda przekształcona przez człowieka, nie tylko dzika.
2. Prowadzenie edukacji ekologicznej spójnie powiązanej z edukacją przyrodniczą jako sposób na zwiększenie efektywności nauczania ich obu. Poprawi to skuteczność propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, gdyż oprze te działania na konkretnych doświadczeniach uczestników nabytych w trakcie zajęć terenowych.  
3. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży spędzania wolnego czasu w przyrodzie, co stanowi jedną z form profilaktyki zdrowotnej oraz wspiera w dzieciach i młodzieży procesy adaptacyjne do współczesnego świata, w tym do świata przyrody.
4. Dostarczenie informacji na temat zjawisk i procesów przyrodniczych, współzależności obserwowanych w miejscu prowadzenia warsztatów, o których dzieci i młodzież uczą się w ramach edukacji formalnej. Podnosi to jakość edukacji szkolnej i jest zgodne z wymogami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki przedmiotów przyrodniczych. Ponadto wzmocnione zostaną przyrodnicze i ekologiczne zainteresowania dzieci i młodzieży.
5. Wspieranie w dzieciach i młodzieży postawy badawczej dzięki obserwacjom, pomiarom i ich interpretacji podczas warsztatów.
6. Wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętność posługiwania się w terenie sprzętem do obserwacji i badań przyrodniczych – lupa, lornetka, pojemnik do obserwacji owadów, kompas, miarka, atlasy i klucze do oznaczania.
7. Stworzenie przestrzeni, pomocnej w budowaniu w dzieciach i młodzieży dobrych relacji z rówieśnikami.
8. Pomoc w budowaniu bliskiej relacji z przyrodą, miejscem zamieszkania i najbliższym otoczeniem.
9. Profilaktyka Syndromu Deficytu Natury – zjawisko polega na spowodowanym m.in.  współczesnym rozwojem multimediów „odcięciu” dzieci od kontaktu z przyrodą, będącą ważnym źródłem bodźców rozwojowych. Skutkuje to szybko rosnącym zasięgiem psychofizycznych deficytów rozwojowych.
10.Uświadomienie nauczycielom, że edukować o przyrodzie i budować lub też wzmacniać bliską relację dzieci z przyrodą – poprzez zajęcia terenowe – można również w dużym mieście.
Opracowała: Edyta Doliwa

2018 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved