Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 47 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Katowicach. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo tutaj wszelkie niezbędne informacje dotyczące działalności placówki.Plan lekcji

Tutaj sprawdzisz plan lekcji...

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Chcesz wiedzieć więcej o naszych zajęciach pozalekcyjnych? Kliknij tutaj...

Czytaj więcej...

Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań i konsultacji - zapraszamy!

Czytaj więcej...

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to tylko możliwe.

Czytaj więcej...

Samorząd szkolny

 

„Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu”
Ruszyła 2 edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu”. W tym roku szkolnym zespół ds. promocji zdrowia postanowił objąć programem wyłącznie klasy I, które dopiero zaczynają swoją przygodę z nauką, często również z nawykami zdrowego odżywiania. Przeprowadzono już pierwsze zajęcia edukacyjne
z uczniami, poniżej przedstawiamy relacje zdjęciową.
Program zakłada 8 spotkań z każdą klasą I, podczas których uczniowie zapoznają się
z zasadami zdrowego żywienia oraz nauczą się prawidłowo komponować posiłki. Nauczyciele realizujący program w naszej szkole skorzystają z gotowych scenariuszy, filmów edukacyjnych oraz ciekawych kart pracy. Po zrealizowaniu wszystkich zajęć, nasza szkoła weźmie udział w konkursie plastycznym (o szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie).

 

Nasza szkoła od listopada 2017 r. realizuje Program Akademia Przyszłości Stowarzyszenia WIOSNA. Na czym on polega? Kto może brać w nim udział? Dlaczego właśnie Akademia?

     pdf

Program Akademia Przyszłości     

28 akademia przyszlosci logo                                     

logo akademia przyszlosci

 

Projekt edukacyjny „Od grosika do złotówki”
W tym roku szkolnym, klasa II a rozpoczyna przygodę w ramach projektu „Od grosika do złotówki”. Jest to partnerski projekt edukacyjny Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Warszawski Instytut Bankowości i Union Investment TFI. Projekt został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Finansów.
Celem programu jest nabywanie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu oraz nabywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności o finansowych aspektach zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.
Program adresowany jest do uczniów klas drugich, którzy kontynuują działania w klasie trzeciej, ich rodziców i nauczycieli. Realizowany jest w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Koncepcja programu opiera się na założeniu, iż uczniowie w czasie 10 miesięcy odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Oszczędzanie, w czasie której zdobywają założone umiejętności. Każdy z uczniów dokumentuje realizację poszczególnych zadań w kartach pracy, tworząc tzw. „Dziennik podróży”.
Wdrażanie programu umożliwia wspólne działania rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka.
                        Joanna Konieczna

Baner programu
https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/upload/baner3.swf

 

Rusza nowy program edukacji antytytoniowej pt. "Bieg po zdrowie"

bieg po zdrowie
„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.
Program skierowany jest do dzieci z grupy wiekowej 9-10 lat czyli IV klasa szkoły podstawowej oraz do ich rodziców i opiekunów.
W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczyna się I edycja programu i obejmuje 20% szkół podstawowych w Polsce. Program rusza również w naszej szkole.
Główny Inspektorat Sanitarny, zaprosił do współpracy psychologów z Uniwersytetu Warszawskiego:
dr hab. Kamillę Bargiel-Matusiewicz oraz mgr Rafała Dziurlę.
Do programu przygotowano atrakcyjne, ilustrowane materiały: podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, plakaty, ulotkę informacyjną dla rodziców, filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.
Bohaterami programu jest dwoje uczniów IV klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba, wydarzenia z ich życia będą tłem poruszonych tematów.

Główne cele programu:
• Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów,
• Przekazanie dzieciom wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych,
• Kształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie asertywnego zachowania.

Cele szczegółowe programu:
• Zwiększenie wiedzy u uczniów na temat skutków palenia papierosów,
• Uzyskanie przez uczniów wiedzy na temat
Opracował: Krzysztof Skurzok 

 

W październiku 2016 r. klasa 2a z opiekunami brała udział w 4-godzinnych, przyrodniczych warsztatach na terenie lasów dzielnicy Giszowiec w pobliżu stawu Janina. Warsztaty prowadziła pani Agata Kloczkowska - edukatorka z fundacji Pracownia Edukacji Żywej /www.pez.org.pl/ w ramach II edycji programu.
Warsztaty bardzo nam się podobały  Byliśmy przyrodnikami – odkrywcami z lupą w ręce. Rosnące grzyby nas fascynowały, ślady zwierząt zaskakiwały. Jesień w lesie nas oczarowała… Oto nasze zdjęcia z warsztatów ... Nauczycielki: Anita Wyderka i Edyta Doliwa z uczniami klasy 2a
Cele warsztatów:
1. Promowanie wśród dzieci i młodzieży walorów katowickiej przyrody, co w dłuższym okresie czasu powinno skutkować w zachowaniu, odtworzeniu i zrównoważonym użytkowaniu jej walorów (np. różnorodności biologicznej). Służy temu celowi także uświadamianie dzieciom i młodzieży, że wartość posiada również przyroda przekształcona przez człowieka, nie tylko dzika.
2. Prowadzenie edukacji ekologicznej spójnie powiązanej z edukacją przyrodniczą jako sposób na zwiększenie efektywności nauczania ich obu. Poprawi to skuteczność propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, gdyż oprze te działania na konkretnych doświadczeniach uczestników nabytych w trakcie zajęć terenowych.  
3. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży spędzania wolnego czasu w przyrodzie, co stanowi jedną z form profilaktyki zdrowotnej oraz wspiera w dzieciach i młodzieży procesy adaptacyjne do współczesnego świata, w tym do świata przyrody.
4. Dostarczenie informacji na temat zjawisk i procesów przyrodniczych, współzależności obserwowanych w miejscu prowadzenia warsztatów, o których dzieci i młodzież uczą się w ramach edukacji formalnej. Podnosi to jakość edukacji szkolnej i jest zgodne z wymogami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki przedmiotów przyrodniczych. Ponadto wzmocnione zostaną przyrodnicze i ekologiczne zainteresowania dzieci i młodzieży.
5. Wspieranie w dzieciach i młodzieży postawy badawczej dzięki obserwacjom, pomiarom i ich interpretacji podczas warsztatów.
6. Wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętność posługiwania się w terenie sprzętem do obserwacji i badań przyrodniczych – lupa, lornetka, pojemnik do obserwacji owadów, kompas, miarka, atlasy i klucze do oznaczania.
7. Stworzenie przestrzeni, pomocnej w budowaniu w dzieciach i młodzieży dobrych relacji z rówieśnikami.
8. Pomoc w budowaniu bliskiej relacji z przyrodą, miejscem zamieszkania i najbliższym otoczeniem.
9. Profilaktyka Syndromu Deficytu Natury – zjawisko polega na spowodowanym m.in.  współczesnym rozwojem multimediów „odcięciu” dzieci od kontaktu z przyrodą, będącą ważnym źródłem bodźców rozwojowych. Skutkuje to szybko rosnącym zasięgiem psychofizycznych deficytów rozwojowych.
10.Uświadomienie nauczycielom, że edukować o przyrodzie i budować lub też wzmacniać bliską relację dzieci z przyrodą – poprzez zajęcia terenowe – można również w dużym mieście.
Opracowała: Edyta Doliwa

2019 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved