Sprawozdanie z realizacji projektuSamorząd Uczniowski

Poznaj działalność Samorządu Uczniowskiego

Czytaj więcej...

Świetlica

Dowiedz się więcej o świetlicy szkolnej

Czytaj więcej...

Biblioteka

Co dzieje się w bibliotece

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Wszystko o zajęciach pozalekcyjnych w szkole

Czytaj więcej...

 

I semestr roku szkolnego 2017/2018

Imiona i nazwiska nauczycieli biorących udział w projekcie:
Anita Wyderka, Magdalena Gamza, Alina Skolik Pasieka, Fabiana Bartela, Marzena Uramowska, Bożena Tarnowska, Magdalena Ludwa, Dorota Adam, Karolina Lis, Katarzyna Żegleń, Barbara Stawiarz, Małgorzata Jeżakowska, Agnieszka Kubik, Alina Dąbrowska, Katarzyna Sojda, Iwona Bijak.
Patronat nad akcjami objął Zarząd Samorządu Uczniowskiego ZSP3
                                                                                                     
Nazwa projektu : Mali wolontariusze z dużym sercem
Spotkania grupowe Małych wolontariuszy z dużym sercem    
I semestr    
UWAGI
Liczba godzin zaplanowanych w I semestrze - 10    
Liczba godzin zrealizowanych w I semestrze - 10. Spotkania odbywały się raz w miesiącu i trwały 2 godziny.
Liczba zapisanych uczniów - 10 uczniów z klas VIIa, VIa, IVa, Vb, VIb, IIIa.
W akcjach i konkursach organizowanych przez Zarząd SU brała udział cała społeczność szkolna.
Frekwencja - 91,3%

1.Cele projektu:
•    promocja idei wolontariatu - rozumianego jako bezinteresowne poświęcanie swojego czasu, wysiłku na rzecz innych;
•    rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości, życzliwości i bezinteresowności;
•    aktywne działanie w obszarze pomocy społecznej, życia społecznego i środowiska naturalnego;
•    wypracowanie systemu włączania dzieci i rodziców do działań o charakterze wolontaryjnym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska;       
•    przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do podejmowania działań wolontaryjnych  na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego;
•    wspieranie ciekawych inicjatyw Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz środowiska lokalnego;
•    promocja idei wolontariatu w środowisku lokalnym;
•    nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się wolontariatem na terenie miasta, regionu, kraju;
•    kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym;
•    zbieranie darów rzeczowych dla wybranych podmiotów.

2.Realizacja działań w I semestrze.

EDUKACJA I WARSZTATY

•    Warsztaty edukacyjne dla uczniów klas I-VII pod hasłem „Pomóż dzieciom z Syrii przetrwać zimę”” Podczas warsztatów zaprezentowany został film o sytuacji dzieci w Syrii oraz założenia pomocy humanitarnej, jaką oferuje UNICEF. Przedstawiciele klas 1-7 przedstawili w formie mapy myśli własne propozycje wsparcia tej akcji. Odpowiedzialna: p. Magdalena Gamza
•    Zorganizowanie spotkania pełnomocnika Fundacji Dr Clown p. B. Smolicha z młodzieżą z klas VII, celem zachęcenia do działań w ramach wolontariatu  osób 13+  termin 23.11Odpowiedzialna: p. Alina Skolik- Pasieka.
•    Systematyczne spotkania pod hasłem „Ja też mogę uczyć- jestem nauczycielem”. Podczas tych spotkań uczniowie z klas starszych – jako młodzi- wolontariusze, wspierają w nauce uczniów z klas młodszych, a szczególnie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów z trudnościami dydaktycznymi. Odpowiedzialna: p. Katarzyna Żegleń i p.Barbara Stawiarz.
•    Warsztaty scrapbookingu przeprowadzone przez p. Dorotę Adam
•    Realizacja programu Akademia Przyszłości Stowarzyszenia WIOSNA Program jest skierowany do dzieci, które czują się mało ważne, niedowartościowane, są przekonane, że odnoszą same porażki i w niczym nie są wystarczająco dobre. Podopieczni Akademii uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach z wolontariuszami, którzy powoli i konsekwentnie przeprowadzają dziecko od porażki do sukcesu, odkrywają mocne strony dziecka, budują jego poczucie wartości. Aktualnie takim wsparciem zostało objętych pięcioro naszych uczniów. Odpowiedzialne: p. Agnieszka Kubik i p. Iwona Bijak.
•    Udział w warsztatach edukacyjnych z udziałem wolontariusza z Fundacji Dr Clown. Poznanie pracy wolontariusza oraz głównych założeń wolontariatu 13+ w Fundacji Dr Clown. Odpowiedzialne: p. Alina Skolik- Pasieka, p.Anita Wyderka.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

•    Zajęcia w młodszej grupie dzieci przebywających w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Katowicach. Odpowiedzialna: p. Małgorzata Jeżakowska.

•    Współpraca z UNICEF, Fundacją Śląskie Hospicjum dla Dzieci, Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach
•    Prezentacja świątecznego programu artystycznego -„Jasełek” podopiecznym Placówki 25+ Odpowiedzialni: p. Fabiana Bartela,p. Marzena Uramowska,  p. Marek Krawców i p. Alina Skolik- Pasieka
•    Współpraca z Fundacją Dr Clown Oddział Katowice – zorganizowanie akcji w klasach IV z pomocą p. Tomasza Nowaka – wykonanie zakładek do książek październik-listopad, w grudniu akcja świąteczna kartka – obie formy zostały przekazane fundacji dla dzieci przebywających w szpitalach
•    Współpraca z Placówką 25+ poprzez włączenie placówki w Szkolny Tydzień Tolerancji. Podczas tego spotkania podopieczni Placówki 25+ wspólnie z klasą IVb wyklejali litery, wykorzystane na napisy (3.11.2017). Ponadto klasa 4b złożyła świąteczną wizytę podopiecznym placówki (15.12.2017).
•    Organizacja szkolnego wolontariatu dla uczniów 13+, realizowanego pod patronatem Fundacji Dr Clown,  docelowo realizowanego na terenie Miejskiego Przedszkola nr58. Odpowiedzialni: p. Alina Skolik –Pasieka, p.Magdalena Gamza, p. Anita Wyderka.

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE AKCYJNYM

•    W ramach akcji: RAZEM MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT NA LEPSZE – PRZYŁĄCZ SIĘ DO POMOCY NASZYM CZWORONOŻNYM PRZYJACIOŁOM :zbiórka karmy i innych darów rzeczowych dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach i Fundacji Przystanek Schronisko. Odpowiedzialna: p.Anita Wyderka
•    Udział w całorocznej ogólnopolskiej akcji charytatywnej na rzecz podopiecznych Fundacji Śląskie Hospicjum Dla Dzieci. Odpowiedzialne: p. Magdalena Gamza, p. Anita Wyderka.
•     W ramach akcji „ Pieluszka dla Maluszka” - zbiórka pieluszek jednorazowego użytku dla podopiecznych Fundacji Śląskie Hospicjum Dla Dzieci. Odpowiedzialne: p. Magdalena Gamza i p. Anita Wyderka.
•    „Wkręć się w pomaganie” - zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci,  na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierzą, a także na rzecz podmiotów indywidualnych zaproponowanych przez rodziców klasy IVc. Odpowiedzialne: p. Magdalena Gamza i p. Anita Wyderka.
•    Akcje charytatywne pod patronatem PCK: „Wyprawka dla żaka” i „Radosne święta”. Odpowiedzialna: p. Magdalena Ludwa i p. Dorota Adam
•    Udział w projekcie „Szlachetna paczka”- grupa uczniów z zajęć plastycznych oraz dzieci z grupy „Przyjazna dłoń” wykonały kartkę z życzeniami i świąteczne upominki. Odpowiedzialna: p. Bożena Tarnowska.
•    „Góra grosza” – akcja pod patronatem Towarzystwa Nasz Dom. Odpowiedzialne: p.Katarzyna Sojda, p. alina Dąbrowska i p. Marzena Uramowska.
•    „Pola Nadziei 2018”- posadzenie żonkili na szkolnej rabatce jako symbol nadziei dla potrzebujących                 z Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci. Odpowiedzialne: p. Anita Wyderka i p. Monika Dorosińska.
•    Zbiórka gier, zabawek, puzzli, przyborów szkolnych, książek i kolorowanek  na rzecz pacjentów oddziałów onkologicznych województwa śląskiego. Odpowiedzialna: p. Karolina Lis.

3.Uzyskane efekty.

Konieczne jest podkreślenie faktu, iż działania „Małych wolontariuszy z dużym sercem” obejmują całą społeczność ZSP3.Wszystkie akcje wspierane są zarówno przez uczniów, ich rodziny, jak i nauczycieli i innych pracowników szkoły. Ponadto do akcji Pole Nadziei 2018 włączyło się Miejskie Przedszkole nr 58 wraz z grupą przedszkolną Jeżyki pracującą pod kierunkiem p. Aleksandry Cach.
Wszystkie działania realizowane w ramach projektu „Mali wolontariusze z dużym sercem” są prezentowane na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce „małych wolontariuszy”, znajdującej się przy sali 112. W roku szkolnym 2017/2018 Zarząd SU powołał UCZNIOWSKĄ RADĘ WOLONTARIATU , w składzie: Błażej Tomecki, Weronika Witkowska, Martyna Widera i Hanna Adamczyk. Ponadto po raz pierwszy nasi uczniowie mają okazję zostać wolontariuszami pod kierunkiem Fundacji Dr Clown. Jak do tej pory wszystkie warunki spełniły 3 osoby z klas siódmych.

4.Wnioski i spostrzeżenia.

Wszelkie podjęte działania prowadzą do integracji ze środowiskiem lokalnym i promocji idei wolontariatu wśród całej społeczności szkolnej i okołoszkolnej.

2019 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved