Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 47 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Katowicach. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo tutaj wszelkie niezbędne informacje dotyczące działalności placówki.Plan lekcji

Tutaj sprawdzisz plan lekcji...

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Chcesz wiedzieć więcej o naszych zajęciach pozalekcyjnych? Kliknij tutaj...

Czytaj więcej...

Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań i konsultacji - zapraszamy!

Czytaj więcej...

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to tylko możliwe.

Czytaj więcej...

Samorząd szkolny

 

Projekt Mali wolontariusze z dużym sercem
Czas trwania: 03 IX 2018- 21 VI 2019
Koordynatorzy projektu: Anita Wyderka, Magdalena Gamza, Alina Skolik-Pasieka, Edyta Doliwa, Iwona Czora, Bożena Tarnowska, Iwona Bijak, Aleksandra Koniarek, ks. Łukasz Wieczorek.
1. Koncepcja projektu
     Mali wolontariusze z dużym sercem – to projekt obejmujący swym zasięgiem uczniów, rodziców
oraz środowisko lokalne skupione wokół szeroko rozumianej idei wolontariatu.

Cele projektu:
• promocja idei wolontariatu - rozumianego jako bezinteresowne poświęcanie swojego czasu, wysiłku na rzecz innych;
• rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości
i wrażliwości, życzliwości i bezinteresowności;
• aktywne działanie w obszarze pomocy społecznej, życia społecznego i środowiska naturalnego;
• wypracowanie systemu włączania dzieci i rodziców do działań o charakterze wolontaryjnym 
       i wykorzystanie ich umiejętności i pasji w pracach na rzecz szkoły i środowiska;      
• przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do podejmowania działań wolontaryjnych na rzecz
            środowiska szkolnego i lokalnego;
• wspieranie inicjatyw Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz środowiska lokalnego;
• promocja idei wolontariatu w środowisku lokalnym;
• nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się wolontariatem na terenie miasta, regionu, kraju;
• kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
2. Adresaci
• Społeczność ZSP3 w Katowicach;
• Absolwenci ZSP3 w Katowicach;
• Adresaci charytatywnych kampanii: środowiskowych, lokalnych oraz ogólnopolskich;
• Społeczność miasta i dzielnicy.
3. Zakres działań
• Edukacja, szkolenia
- warsztaty prowadzone przez wolontariuszy ze Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt, Fundacji Przystanek Schronisko, Fundacji Dr Clown,
- warsztaty edukacyjne prowadzone przez koordynatorów projektu Mali wolontariusze z dużym sercem:
1. Wolontariat co to takiego?
 2. Czy warto pomagać innym ludziom i zwierzętom?
3. Doświadczamy różnych uczuć.
4. Rozpoznajemy i nazywamy uczucia.
5. Każdy jest komuś potrzebny – praca z osobami niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi.

• Działania o charakterze stałym
- działalność na terenie ZSP3 uczniowskiej Rady Wolontariatu,
- udział placówki w programie Akademia Przyszłości,
- udział placówki w programie misyjnym oraz programie PCK.

• Współpraca ze środowiskiem lokalnym

- Wycieczki do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach połączone z warsztatami prowadzonymi przez pracowników schroniska.
- Współpraca z wolontariuszami: Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt, Fundacji Przystanek Schronisko, Pracownią Edukacji Żywej.
- Dzień Wolontariusza skupiający wokół problematyki wolontariatu Samorządy Klasowe ZSP3                                w Katowicach i środowisko lokalne.
- Spotkania z seniorami - podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach.
- Spotkania z podopiecznymi Placówki 25+.
- Spotkanie z absolwentami ZSP3 w Katowicach wymiana doświadczeń.
- Współpraca z Fundacją Dr Clown.
- Udział w programie Szlachetna Paczka.

• Działania o charakterze akcyjnym
-  Wkręć się w pomaganie - zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz potrzebujących podmiotów.
-  Plakat wolontaryjny - propagowanie idei wolontariatu w środowisku lokalnym.
- Mikołajem możesz być i ty – przygotowanie paczki dla bezdomnych zwierząt.
- Spotkania „pokoleń” - spotkania dzieci z seniorami - mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach.
- Pola Nadziei – kontynuowanie akcji pielęgnowanie rabatki z żonkilami jako symbolem nadziei dla potrzebujących.
- Pieluszka dla Maluszka - zbiórka pieluszek jednorazowego użytku dla podopiecznych Fundacji Śląskie Hospicjum Dla Dzieci.
-Współpraca z organizacją humanitarną UNICEF.
- Współpraca z katolicką organizacją charytatywną Caritas.
- zbiórka darów rzeczowych dla podopiecznych Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach.
• Prezentacja działań
- strona internetowa ZSP3 w Katowicach;
- ulotki i gazetka Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
- plakaty akcyjne;
- filmy i zdjęcia;
- Dzień Wolontariusza.

4. Zakładane efekty
1. Przybliżenie idei wolontariatu w środowisku ZSP3 w Katowicach.
2. Włączenie w działalność charytatywną na rzecz potrzebujących jak największej liczby dzieci, rodziców i pracowników ZSP3 w Katowicach.
3.  Rozbudzanie i wypracowanie postawy: kreatywnej, odpowiedzialnej, wrażliwej i otwartej na potrzeby ludzi i zwierząt.
4.  Promowanie postaw społecznego zaangażowania wśród dzieci i ich rodziców.
5.  Integracja nauczycieli, uczniów, rodziców oraz środowiska lokalnego poprzez współpracę przy
organizowaniu działań związanych z wolontariatem.
6. Nabranie społecznych kompetencji (uczenie się poprzez doświadczenia innych).
7. Zbudowanie w środowisku lokalnym wizerunku szkoły wrażliwej na potrzeby innych.

2019 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved