Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 47 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Katowicach. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo tutaj wszelkie niezbędne informacje dotyczące działalności placówki.Plan lekcji

Tutaj sprawdzisz plan lekcji...

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Chcesz wiedzieć więcej o naszych zajęciach pozalekcyjnych? Kliknij tutaj...

Czytaj więcej...

Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań i konsultacji - zapraszamy!

Czytaj więcej...

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to tylko możliwe.

Czytaj więcej...

Samorząd szkolny

 

Projekt Mali wolontariusze z dużym sercem

Czas trwania: IX 2016-VI 2017
Koordynatorzy projektu: Anita Wyderka, Edyta Doliwa, Iwona Czora, Karolina Lis, Anna Broma, Alina Skolik-Pasieka

1. Koncepcja projektu

     Mali wolontariusze z dużym sercem – to projekt obejmujący swym zasięgiem uczniów, rodziców
oraz środowisko lokalne skupione wokół szeroko rozumianej idei wolontariatu.

Cele projektu:
•    promocja idei wolontariatu - rozumianego jako bezinteresowne poświęcanie swojego czasu, wysiłku na rzecz innych;
•    rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości
i wrażliwości, życzliwości i bezinteresowności;
•    aktywne działanie w obszarze pomocy społecznej, życia społecznego i środowiska naturalnego;
•    wypracowanie systemu włączania dzieci i rodziców do działań o charakterze wolontaryjnym  
       i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska;       
•    przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do podejmowania działań wolontaryjnych  na rzecz
            środowiska szkolnego i lokalnego;
•    wspieranie ciekawych inicjatyw Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz środowiska lokalnego;
•    promocja idei wolontariatu w środowisku lokalnym;
•    nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się wolontariatem na terenie miasta, regionu, kraju;
•    kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

2. Adresaci

•    Społeczność ZSP3 w Katowicach;
•    Absolwenci ZSP3 w Katowicach;
•    Adresaci charytatywnych kampanii: środowiskowych, lokalnych oraz ogólnopolskich;
•    Społeczność miasta i dzielnicy.

3. Zakres działań

•    Edukacja, szkolenia

- warsztaty prowadzone przez wolontariuszy ze Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt, Fundacji Przystanek Schronisko, Przystani Ocalenie, Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci;
- warsztaty edukacyjne prowadzone przez koordynatorów projektu Mali wolontariusze z dużym sercem:
1) Wolontariat w szkole - co to takiego?
2) Prawa dziecka.
3) Prawa zwierząt.
•    Współpraca ze środowiskiem lokalnym

- Wycieczki do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach połączone z warsztatami prowadzonymi przez pracowników schroniska.
- Współpraca z wolontariuszami: Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt, Fundacji Przystanek Schronisko, Przystani Ocalenie, Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci, Pracownią Edukacji Żywej, Fundacją „Park Śląski”.
- Dzień Wolontariusza skupiający wokół problematyki wolontariatu Samorządy Klasowe ZSP3 w Katowicach, dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 58, Samorządy Uczniowskie okolicznych szkół.
- Spotkania z seniorami - podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach.
- Spotkania z podopiecznymi Placówki 25+.
- Dzieci – dzieciom – współpraca z Fundacją Śląskie Hospicjum dla Dzieci.
- Spotkania z absolwentami ZSP3 w Katowicach wymiana doświadczeń.
- Wycieczki integracyjne.
•    Działania o charakterze akcyjnym

-  Wkręć się w pomaganie - zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz potrzebujących.
-  Plakat wolontaryjny - propagowanie idei wolontariatu w środowisku lokalnym.
- Mikołajem możesz być i ty – przygotowanie paczki dla bezdomnych zwierząt.
- Spotkania „pokoleń” - spotkania dzieci z seniorami - mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach.
- Nawiązanie współpracy z Hospicjum Cordis.
- Pola Nadziei - posadzenie żonkili jako symbolu nadziei dla potrzebujących.
- Udział w całorocznej ogólnopolskiej akcji charytatywnej na rzecz podopiecznych Fundacji Śląskie Hospicjum Dla Dzieci- organizacja konkursów szkolnych i udział w konkursach międzyszkolnych;
- Pieluszka dla Maluszka - zbiórka pieluszek jednorazowego użytku dla podopiecznych Fundacji Śląskie Hospicjum Dla Dzieci.
-Przygotowanie programu artystycznego pod hasłem Dzieci- Dzieciom przybliżającego tematykę wolontaryjną.
-Kontynuowanie współpracy z Fundacją Pomocy Humanitarnej, Polską Akcją Humanitarną, Polskim Czerwonym Krzyżem – organizacja zbiórki darów rzeczowych na rzecz podopiecznych tych organizacji.
-Organizacja akcji „Skarbonka misyjna”, „Okulary dla Afryki”, „Opatrunek na ratunek”, „Akcja- Edukacja”, „Radosne święta”.
-Kontynuowanie współpracy z organizacją humanitarną UNICEF.
- RAZEM MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT NA LEPSZE – PRZYŁĄCZ SIĘ DO POMOCY NASZYM CZWORONOŻNYM PRZYJACIOŁOM :
*zbiórka darów rzeczowych dla podopiecznych Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach i Fundacji Przystanek Schronisko, Przystani Ocalenie;
 *zbiórka pustych (zużytych) tuszy i tonerów do drukarek na rzecz podopiecznych Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach.

•    Prezentacja działań

- strona internetowa ZSP3 w Katowicach;
- ulotki i gazetka Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
- plakaty akcyjne;
- filmy i zdjęcia.

4. Zakładane efekty
1. Przybliżenie idei wolontariatu w środowisku ZSP3 w Katowicach.
2. Włączenie w działalność charytatywną na rzecz potrzebujących jak największej liczby dzieci, rodziców i pracowników ZSP3 w Katowicach.
3.  Rozbudzanie i wypracowanie postawy: kreatywnej, odpowiedzialnej, wrażliwej i otwartej na potrzeby ludzi i zwierząt.
4.  Promowanie postaw społecznego zaangażowania wśród dzieci i ich rodziców.
5.  Integracja nauczycieli, uczniów, rodziców oraz środowiska lokalnego poprzez współpracę przy
organizowaniu działań związanych z wolontariatem.
6. Nabranie społecznych kompetencji (uczenie się poprzez doświadczenia innych).
7. Zbudowanie w środowisku lokalnym wizerunku szkoły wrażliwej na potrzeby innych.

2019 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved