eTwinningSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

Nasza szkoła otrzymała 2 Krajowe Odznaki Jakości (National Quality Label) za udział w projektach międzynarodowych!
Odznaki Jakości eTwinning przyznawane są nauczycielom za wybitne projekty eTwinning. Odznaki są świadectwem pewnego krajowego i europejskiego standardu.
Oba projekty ‘Reading connects’ (związany z czytelnictwem) i ‘Recycling for a better future’ (związany z ochroną środowiska) były realizowane przez uczniów klasy 8d, koordynatorem była pani Magdalena Korzyńska.

Nasza szkoła bierze udział w dwóch projektach międzynarodowych  eTwinning.

Jeden z nich to ‘Reading connects’, w których kraje partnerskie to Włochy, Chorwacja, Turcja, Hiszpania, Rumunia, Gruzja, Francja i Polska. W projekcie uczestniczy klasa 8d i 7b. Projekt ma na celu zachęcanie uczniów do czytania, korzystania z biblioteki szkolnej traktując ją również jako miejsce do spotkań, komunikacji i integracji. Głównym celem jest stymulowanie u dzieci przyjemności płynącej z czytania i odkrywania siebie z multikulturowego punktu widzenia.

Kolejny to ‘Recycle for a better future’ z krajami partnerskimi z Turcji, Hiszpanii, Jordanii, Macedonii i Polski. W projekcie udział biorą uczniowie klasy 8d. Celem tego projektu jest uświadamianie uczniom problemów związanych ze środowiskiem i jego ochroną, tak by uczyli się korzystać z naturalnych zasobów efektywnie, wykorzystywać odpady w procesie recyklingu i uświadamiać problem konsumpcjonizmu. Uczniowie korzystają z nowoczesnych narzędzi internetowych szlifując swoje umiejętności w korzystaniu z Web 2.0, ćwicząc język angielski i współpracę.

Realizacja projektu eTwinning „Laughter is the best medicine” powoli się kończy. W trakcie współpracy z krajami partnerskimi udało się nam zrealizować wiele ciekawych zadań, między innymi stworzyliśmy wspólnie cyfrową książkę z zabawnymi historyjkami, galerię śmiesznych zwierzaków, uśmiechnięte potrawy, bazę żartów i zagadek, alfabet śmiechu.

Ponadto, uczniowie nagrali wideo, w którym rozmawiali o śmiechu oraz zaśpiewali piosenkę „Jeśli jesteś dziś szczęśliwy…”.

Tworzyliśmy prace plastyczne związane z projektem, używaliśmy wielu ciekawych narzędzi Web 2.0, świętowaliśmy Dzień eTwinning. Podczas czatów z uczniami z innych krajów zawarliśmy nowe znajomości i doskonaliliśmy umiejętności komunikacji w języku angielskim. Była to wspaniała przygoda i świetnie się bawiliśmy.  

Projekt realizowany w ramach programu eTwinning "MovEat- Jedz zdrowo ( i rusz się!)”

Projekt MovEat ma na celu uzmysłowić uczniom jak ważne są dla wszystkich nas ćwiczenia i zdrowe odżywianie. Podczas tego projektu uczniowie wezmą udział w różnych zadaniach, w których między innymi przeanalizują swoje przyzwyczajenia, spróbują zmienić je na lepsze. Uczniowie, kierowani przez swoich nauczycieli, co miesiąc będą mieć do zrealizowania zadanie, które sprawi, że zastanowią się nad swoimi nawykami żywieniowymi, wyborami, aktywnością fizyczną i mamy nadzieję, że  sprawią, iż będą chcieli wieść zdrowszy tryb życia.

W projekcie biorą udział uczniowie z Chorwacji, Polski, Turcji, Rumunii i Grecji. Z naszej szkoły do udziału w projekcie włączyli się uczniowie klas 7b i 7d. Mamy nadzieję, że przed nami wspaniała przygoda!

Opiekunowie projektu Magdalena Korzyńska, Anna Marczak, Anika Handzel


Prace naszych uczniów w konkursie na logo projektu: