Emopandemic journalSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...
Innowacja 'Emopandemic journal' była wdrażana na zajęciach języka angielskiego w klasach 6a, 6e i 7d. Jej celem było łączenie języka angielskiego z innymi dziedzinami życia. Innowacja miała na celu pomóc uczniom w zrozumieniu własnych emocji oraz w poszerzeniu znajomości słownictwa w języku angielskim. Udział w innowacji dawał uczniom szansę zdobywania pozytywnych doświadczeń oraz dodatkowych ocen. Działania przeprowadzone w trakcie innowacji zostały uwiecznione w książkach elektronicznych, które stały się swoistym pamiętnikiem każdej z klas. Podczas zajęć uczniowie rozwijali umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, mówienia, pisania, interpersonalne.
Poniżej prezentujemy wyniki naszych prac, zapraszamy do zapoznania się:
 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2021 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved