Oferta edukacyjna ZSTiO Nr 2Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

Informacje dotyczące Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach: 

https://1drv.ms/u/s!Ags90E576ch0jATeTwlRfDt4b4O6?e=pc1xvq

 

Chcielibyśmy również zaproponować ósmoklasistom wzięcie udziału w 45-minutowych spotkaniach on-line z nauczycielami przedmiotów zawodowych, którzy przybliżą kierunki kształcenia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2, ułatwią wybór szkoły ponadpodstawowej, pomogą zaplanować dalszą karierę zawodową oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.

Proponujemy młodzieży spotkania o tematyce przybliżającej kierunki kształcenia w naszej szkole:

- w XVI Liceum Ogólnokształcącym – profil e-biznes oraz klasa sportowa

- w Technikum Nr 4 – zawody: technik automatyk, technik energetyk, technik elektryk, technik robotyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik informatyk, technik programista

 

Szczegóły rekrutacji: www.zstio2.katowice.pl


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2021 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved