Przyjazna dłońSamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka promuje czytelnictwo w szkole, Organizuje akcje czytelnicze i wiele imprez oraz konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach. W szkole działa koło PTTK "Wędrowne Sówki".

Czytaj więcej...

 

"Przyjazna dłoń"… otwarte drzwi, okno na świat, niekończąca się historia...

"Przyjazna dłoń" to propozycja cotygodniowych zajęć o zróżnicowanym charakterze. Spotkania mają walory zarówno kształcące, jak i profilaktyczne. Prowadzący wskazują alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.

Zajęcia rozwijają zainteresowania edukacją plastyczną i rękodziełem. Uczniowie zapoznają się z nowymi technikami m.in. filcowaniem, "twardzielami" – obrazkami z kamieni, haftem wstążkowym. Poszerzana jest ich wiedza z zakresu różnych dziedzin sztuki. Podczas zajęć wzbogacają swoje doświadczenia. Kształtujemy ich wrażliwość estetyczną, sprawność manualną i percepcyjną.

Uczniowie uczestniczą w "Programie w świecie emocji", który wspomaga ich rozwój emocjonalno-społeczny. Realizujemy moduły tematyczne poświęcone podnoszeniu świadomości znaczenia uczuć pozytywnych i negatywnych w życiu człowieka. Poznajemy mechanizmy różnych emocji. Kształcimy umiejętność samostanowienia i podejmowania odpowiedzialnych decyzji popartych adekwatną oceną siebie i swoich zasobów. Rozwijamy umiejętności efektywnej komunikacji, zdolności intrapersonalne. Przygotowujemy się do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Uczymy się sposobów poszukiwania pomocy i wsparcia w najbliższym środowisku. Nabywamy umiejętność pracy w grupie i rozwiązywania  konfliktów m.in. przez twórcze rozwiązywanie problemów.  Poznajemy metody radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz proste techniki relaksacyjne.

"Przyjazna dłoń" to także zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne. Pomagamy  uczniom w wyrównywaniu zaległości programowych, uzupełnianiu braków w wiadomościach, w odrabianiu zadań domowych. Wzmacniamy pozytywną motywację, ćwiczymy koncentrację, wykorzystujemy ciekawe gry i zabawy dydaktyczne dostosowanie do możliwości i potrzeb dzieci. Stwarzamy możliwość swobodnego wyrażania myśli i uczuć, budujemy u uczniów  poczucie własnej wartości.

Współpracujemy z lokalnymi ośrodkami kultury, m.in. MDK "Bogucice", "Burowiec", "Szopienice".

                                                                        Opracowanie: Katarzyna Rodak, Bożena Tarnowska

 

 

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Więcej o plikach cookies (tzw. "ciasteczkach")
dowiesz się pod adresem:

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

2020 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved