Organizacja wypoczynku letniego w ZSP3Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Inicjuje i włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Wychowankowie biorą udział w projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka organizuje akcje czytelnicze oraz wiele konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Programy i Projekty

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach.

Czytaj więcej...

Organizacja wypoczynku letniego "Szkoła na wesoło” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach

Podstawowe przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży:

 

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz.1943
  ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452),
 • ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz.1553 ze zm.),
 • ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017 r., poz.2361) 1 lipca 2018 r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

 

1.Organizatorem wypoczynku jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ul.Grzegorzka 4 40-309 Katowice

2.Uczestnikami wypoczynku są uczniowie klas I-III i IV-VIII

3.Organizator wypoczynku zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej- organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku.

4.Kadrę wypoczynku stanowią:

-Kierownik wypoczynku

 • w terminie 27.06.2022-01.07.2022 p.Beata Klimek
 • w terminie 04.07.2022-08.07.2022 p.Małgorzata Papierniak
 • w terminie 22.08.2022-28.08.2022 p.Alina Dąbrowska

-wychowawcy wypoczynku

 • w terminie 06.2022-01.07.2022

 

Anita Wyderka

Anna Zubrzycka

Marzena Uramowska

Małgorzata Skorupka

Katarzyna Sojda

Grzegorz Drabik

 

 • w terminie 07.2022-08.07.2022

 

Anna Piontek

Marzena Uramowska

Małgorzata Skorupka

Małgorzata Jeżakowska

 

 • w terminie 08.2022-28.08.2022

 

Anita Wyderka

Małgorzata Jeżakowska

Grzegorz Drabik

5.Podczas organizowania wypoczynku letniego uczestnikom zapewniona zostaje  opieka medyczna sąsiadującego z placówką Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Przychodni lekarskiej „Dabrówka” PULS-Med. Katowice,ul.Le Ronda 16

6.Zajęcia organizowane podczas wypoczynku ujęte są w ramowym planie „Szkoła na wesoło” i odbywają się wg programu:

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Udostępnione są poszczególne pomieszczenia szkoły.

a)zajęcia na dużej sali gimnastycznej:

-rozgrywki sportowe

-gry zespołowe: koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna

b)zajęcia na małej sali gimnastycznej:

-wyścigi rzędów

-tenis stołowy-turniej w każdym tygodniu

-rozgrywki w piłkę siatkową

-badminton-turniej

c)zajęcia w sali komputerowej

-gry komputerowe

-korzystanie z internetu

-konkursy-wykorzystanie programu paint

d)zajęcia na świetlicy:

-oglądanie bajek i filmów na DVD

-gry planszowe

-układanie puzzli

-zajęcia plastyczno-techniczne

-konkursy

-zabawy własne na dywanie

-zabawy muzyczne

e)zajęcia w sali „Radosna Szkoła”

-zabawy

-relaksacja

f)zajęcia na boisku szkolnym i placu zabaw (uzależnione są od warunków pogodowych)

-rozgrywki sportowe

-gry i zabawy ruchowe

 1. g) wyjścia na terenie miasta Katowice

8.Organizacja wypoczynku „Szkoła na wesoło” została zgłoszona do Kuratorium Oświaty w dniu 10.06.2022 numer zgłoszenia

15325/SLA/L-2022

15341/SLA/L-2022

15344/SLA/L-2022

Plan pracy


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Katowicach

ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
telefon/faks: Sekretariat 32 256 62 06 Portiernia 32 256 61 48
email: zsp3katowice@interia.pl
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej /ZSP3KATOWICE/SkrytkaESP

Monitoring jakości powietrza dla miasta Katowice

2023 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved