1% dla szkołySamorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj więcej...

Świetlica

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych.

Czytaj więcej...

Biblioteka

Biblioteka promuje czytelnictwo w szkole, Organizuje akcje czytelnicze i wiele imprez oraz konkursów. Zajmuje się ewidencją podręczników i ich dystrybucją.

Czytaj więcej...

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w konkursach i zawodach. W szkole działa koło PTTK "Wędrowne Sówki".

Czytaj więcej...

 popup

Drodzy rodzice i przyjaciele ZSP 3 w Katowicach!

Zwracamy się do Państwa o przekazanie 1% podatku na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, w którego skład wchodzi zarówno przedszkole i szkoła. Pozyskane dzięki Państwa ofiarności środki zostaną w całości przekazane na wzbogacenie bazy dydaktycznej m.in. na zakup nowoczesnych pomocy wspierających rozwój każdego dziecka.
W związku z tym, iż Zespół nie jest organizacją pożytku publicznego, pieniądze dla nas na specjalnym subkoncie, na mocy podpisanego porozumienia, gromadzić będzie Fundacja Młodzi Młodym z Częstochowy.
Celem Fundacji jest nie tylko pomoc osobom niepełnosprawnym, ale także aktywne wspieranie szkół, klubów sportowych, stowarzyszeń , placówek kulturalnych, schronisk dla zwierząt i wszelkich inicjatyw twórczych. Fundacja powstała w 2006 roku w Częstochowie, a od 2008 roku uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).


Porozumienie szkoły i przedszkola z Fundacją jest gwarantem profesjonalnej obsługi księgowej oraz sprawowania restrykcyjnej pieczy nad prawidłowym wydatkowaniem środków.
Drodzy Państwo. Przekazanie 1% podatku nie wiąże się dla Was z żadnymi obciążeniami finansowymi, a może w znaczny sposób przyczynić się do pozytywnych, nowoczesnych zmian w codziennym środowisku szkolno-przedszkolnym Waszych dzieci. Wystarczy dobra wola każdego z Państwa, waszych rodzin, przyjaciół i znajomych.


Dane do druku podatkowego PIT-37
NUMER KRS: 0000270261
CEL SZCZEGÓŁOWY: ZSP 3 Katowice 6102


.
Dyrektor i cała społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach

2020 Copyright ZSP3 Katowice Rights Reserved