Menu

Logowanie

Dzień Drzewa

Dnia 10.10.2017 roku w "Motylkach" świętowaliśmy „Dzień Drzewa”. Głównym celem podjęcia tej tematyki, było:
-wyrabianie u dzieci emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego
- rozwijanie postaw proekologicznych
- zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew
- zachęcanie do zaangażowaniu się w działania na rzecz ochrony środowiska (sadzenie nowych drzew)
- ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody
Dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Poznały także etapy wzrastania drzewa. Następnie dzieci w ogrodzie przedszkolnym zasadziły nowe drzewko podarowane przez rodziców, nadały mu imię "Igiełka". Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem złożyły przysięgę, obiecując, że zawsze będą dbały o wszystkie drzewa.

Opracowała Katarzyna Staszewska