Dane osobowe

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, iż:

• administratorem danych osobowych przetwarzanych w placówce jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3, 40-309 Katowice, ul. Grzegorzka 4;
• funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Dawid Nogaj adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
• podane dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Zespołu w celu prowadzenia działań dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych oraz promocyjnych i informacyjnych;
• podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie podpisanych zgód przez okres nauki dziecka w przedszkolu i szkole;
• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa;
• przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
• ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;
• dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;
• dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.