Programy i Projekty
Program "MultiSport" PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Drabik Grzegorz   
Wtorek, 22. Wrzesień 2015 08:12

 

Od 1 września 2015 roku nasza szkoła ZSP nr 3 w Katowicach przystąpiła

do projektu „MultiSport”

realizowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ideą projektu „MultiSport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych,

bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży

z klas 4-6 szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych,

nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników.

Program prowadzony jest w wymiarze 3 x w tygodniu w 90-minutowych

jednostkach szkoleniowych.

Opracował mgr Krzysztof Skurzok

 
III edycja WF z Klasą PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Drabik Grzegorz   
Wtorek, 22. Wrzesień 2015 07:32

Nasza szkoła w roku szkolnym 2015/2016 przystąpiła do kolejnej

III edycji programu WF z Klasą

http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/styles/belt-program-img/public/program-images/wf_z_klasa.gif

Nauczyciele WF

 
Program Fair play PDF Drukuj Email
Wpisał Krzysztof Skurzok   
Piątek, 20. Marzec 2015 21:22

 

Nasza szkoła kontynuuje udział w miejskim programie profilaktycznym

„KIBICUJĘ FAIR PLAY”

Cele programu:

 1. Edukacja prawna młodzieży oraz ich rodziców (kształtowanie nawyków prawidłowego oraz właściwego zachowania podczas masowych imprez sportowych);

 2. Uświadomienie odbiorcom konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem ładu i porządku publicznego nie tylko na terenie obiektu sportowego;

 3. Złamanie błędnie podejmowanej solidarności w nieformalnych grupach tzw. szalikowców;

 4. Przygotowanie młodzieży do kulturalnego udziału w wydarzeniach sportowych;

 5. Popularyzacja piłki nożnej i aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród młodzieży;

 6. Umożliwienie rywalizacji sportowej szkolnych drużyn piłkarskich;

 7. Podniesienie poziomu kultury kibicowania i bezpieczeństwa na sportowych imprezach masowych.

   

  Organizatorzy

  Urząd Miasta Katowice;

  Rada Psychologów i Pedagogów Szkolnych Miasta Katowice

  Komenda Miejska Policji w Katowicach;

  Straż Miejska w Katowicach

  GKS Katowice

 
Akcja Szczypiornista Szkoła PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Drabik Grzegorz   
Sobota, 06. Grudzień 2014 13:18

SZCZYPIORNISTA SZKOŁA

Nasza szkoła przystąpiła do programu:

„SZCZYPIORNISTA SZKOŁA – KOCHAM RĘCZNĄ”

Całą akcję prowadzą nauczyciele wf – u:

Renata Majewska, Aneta Trzaskowska, Krzysztof Skurzok

Projekt Związku Piłki Ręcznej w Polsce i Ministerstwa Sportu i Turystyki

skierowany do dzieci ze szkół podstawowych, promujący również miasta - gospodarzy

EHF EURO 2016, które odbędą się w Polsce w styczniu 2016 roku.

4 miasta (Gdańsk, Wrocław, Kraków i Katowice –

miasta-gospodarze EHF EURO 2016) – w każdym z miast 9 wytypowanych szkół.

A w tych szkołach dzieci – uczniowie klas 1-3 oraz 4-6. Bawią się piłkami,

w zabawie ćwiczą chwyt piłki, podania do kolegi i rzut do bramki.

Jest ruch, aktywność fizyczna, jest zabawa,

jest też nauka – przyjemna zabawa z miękką piłką.

Akcja trwa od października do grudnia 2014.

Następnie od stycznia 2015 – akcja pod nazwą

„Szczypiornista Szkoła – Kocham Ręczną”

będzie kontynuowana w mieście Katowice;

pod nazwą „Szczypiornista Szkoła – Akademia Piłki Ręcznej”.

Źródło: http://szczypiornistaszkola.pl/

Więcej informacji na stronie internetowej: http://szczypiornistaszkola.pl/

opracował: mgr Krzysztof Skurzok

 
Czy plastyka i uwrażliwianie na sztukę potrzebne są we współczesnej szkole? PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Drabik Grzegorz   
Wtorek, 21. Maj 2013 13:06

Czy plastyka i uwrażliwianie na sztukę potrzebne są we współczesnej szkole?

Zajęcia plastyczne p. Aleksandry Lamik - Syla

Od 15 lat mali adepci sztuk plastycznych mogą pracować w dobrze wyposażonej szkolnej pracowni plastycznej. Nasza sala przybliżania sztuki wyposażona jest w małe i duże sztalugi malarskie oraz w palety malarskie. Z tego wyposażenia chętnie korzystają zarówno mali uczestnicy koła plastycznego klasy I-III jak i uczniowie klas 4-6.

Dzieci chętnie "opowiadają'' pędzlem jak spędziły wolne chwile, ale także czas poświęcony pracy. Potrafią opowiadać o swym smutku i radości. Pod czujnym okiem pani plastyk Aleksandry Lamik – Syli uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania sztuką. Sztuka przybliżana na zajęciach od najwcześniejszych lat pomaga uczniom w rozwoju wrażliwości, pobudza fantazję i wyobraźnię. Uczniowie wyrabiają sobie również wrażliwość na odbiór artystycznej twórczości i uczą się szacunku dla dokonań przeszłych pokoleń. Pani plastyk mgr Aleksandra Lamik – Syla pragnie przekazać swoim podopiecznym, że obcowanie ze sztuką łagodzi obyczaje, powoduje, że świat staje się piękniejszy, niemożliwe staje się możliwe, nierealne - realne. Osoby wrażliwe potrafią znaleźć piękno wszędzie, stają się spokojniejsze, bardziej szlachetne. Tego wszystkiego można doznać uczęszczając na zajęcia plastyczne.

 

 

 

 
ORTOGRAFFITI z Bratkiem PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Drabik Grzegorz   

Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI z Bratkiem

ORTOGRAFFITI z Bratkiem to innowacyjny model postępowania terapeutycznego autorstwa I. Mańkowskiej i M. Rożyńskiej, który integruje działania nauczyciela, ucznia i rodzica w jeden spójny system. Program koncentruje się na dwóch zasadniczych obszarach: praca z dzieckiem i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.

Program ten realizowany jest w naszej szkole już drugi rok. W ubiegłym roku szkolnym szkoła za udział w programie uzyskała Certyfikat Szkoły Przyjaznej uczniom z dysleksją.

Założenia i cele

Program ORTOGRAFFITI z Bratkiem jest przeznaczony do wdrożenia na pierwszym etapie edukacyjnym i kontynuacji w drugim etapie. Jego głównym celem jest kształtowanie gotowości i doskonalenie umiejętności czytania i pisania.

Ponadto program umożliwia osiągnięcie następujących celów terapeutycznych:

· Rozwój emocjonalny przez: dostrzeganie stanów emocjonalnych bohaterów bajek, rozpoznawanie własnych emocji, nazywanie uczuć i stanów emocjonalnych, kontrolowanie i wyrażanie ich w odpowiedni sposób.

· Rozwój umiejętności społecznych przez: analizowanie sytuacji prezentowanych w bajkach, integrowanie zespołu, systematyczne tworzenie nawyków konstruktywnych zachowań, dążenie do akceptacji innych i tolerancji, budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania oraz właściwych relacji w grupie.

· Stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych.

· Kształtowanie wrażliwości i świadomości fonologicznej.

· Doskonalenie umiejętności poprawnego mówienia.

· Kształtowanie wrażliwości i świadomości ortograficznej.

· Rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni.

· Wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie edukacji matematycznej.

· Uzupełnianie wiadomości i umiejętności wynikających z zaniedbania środowiskowego, deficytów rozwojowych, słab­szej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej.

· Stymulowanie sfery motywacyjnej rozwoju.

· Budowanie wiary we własne siły i możliwości.

· Motywowanie do pokonywania trudności.

· Rozwijanie zainteresowań.

· Wzmacnianie mocnych stron.

Istotnym elementem Programu ORTOGRAFFITI z Bratkiem są bajki zebrane w księgę bajek terapeutycznych, oddzielną dla każdej klasy. Każda jednostka lekcyjna poświęcona realizacji Programu rozpoczyna się bajką czytaną przez nauczyciela. Po przeczytaniu następuje rozmowa na temat przeżyć dzieci związanych z jej wysłuchaniem, po czym nauczyciel zadaje pytania sprawdzające rozumienie tekstu.

Wykorzystanie bajek ma na celu uspokojenie, zredukowanie problemów emocjonalnych i wspieranie dziecka w indywidualnym rozwoju emocjonalnym. Bajka jest bliska dziecięcemu myśleniu. Nie tylko usuwa wszelkie bariery dotyczące kontaktu z dzieckiem, ale przede wszystkim umożliwia skuteczne porozumiewanie się z nim.

Głównym bohaterem bajek jest Bratek – niezastąpiony przyjaciel, znawca dziecięcych potrzeb i marzeń. Uczy, a zarazem bawi. Zachęca do myślenia, refleksji, a innym razem podaje gotowe rozwiązanie. Duże znaczenie ma ukazanie uczuć wybranych bohaterów. Dzieci mają szansę osłuchać się z nazwami uczuć, stanów emocjonalnych, kojarzyć je z konkretnymi sytuacjami związanymi z przeżyciami bohaterów.

Księgi bajek terapeutycznych do poszczególnych klas są wydane w dwóch różnych formach: w postaci kolorowych plansz do powieszenia na ścianie dla nauczyciela oraz w postaci książeczki do kolorowania w zestawie dla dziecka. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice będą mogli ponownie przeczytać tę samą bajkę, którą na lekcji czytał nauczyciel i poznać emocje, jakie wywołała u ich dziecka. Na końcu pozostanie kolorowanie obrazka do bajki.

Dziecko powinno pracować systematycznie w domu, kontynuując pracę rozpoczętą w szkole. Najlepiej wykonywać ćwiczenia codziennie przez 15–30 minut. Do pracy w domu służą karty pracy domowej, dodane do każdej jednostki z zeszytu ćwiczeń. Na odwrocie karty pracy domowej znajduje się karta oceny postępów dziecka. Nauczyciel zaznacza na niej, w jakim zakresie uczeń osiągnął postępy, a nad jakimi umiejętnościami musi jeszcze popracować. Dzięki temu rodzice systematycznie otrzymują informacje na temat zaangażowania i postępów dziecka.

Karty pracy są wygodną formą zachęty do kontynuowania pracy własnej w domu.

Małgorzata Jeżakowska

 

 
Program Badacz Przyrody PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Drabik Grzegorz   

Program „Badacz Przyrody – Fizyka i Chemia w piaskownicy”

Pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz Stowarzyszenia z Nauką w Przyszłość z siedzibą w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Uczniowie klas I-IV naszej szkoły od trzech lat biorą udział w tym jakże interesującym i ciekawym programie.

Program oferuje uczenie się przez zabawę, doświadczenia z chemii, fizyki oraz fizyczno-chemiczne. DZIECKO JEST ODKRYWCĄ I EKSPERYMENTATOREM!

Zajęcia są żywe, twórcze, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, dostosowane

są do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Od tego roku szkolnego zajęcia odbywają się między innymi w nowo otwartym budynku Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie - ŚLĄSKIM MIĘDZYUCZELNIANYM CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH

Przykładowe tematy warsztatów:

„Nie pękający balonik”,

„Wszystko na odwrót”

„Elektrostatyka – tresowany walec”

„Domowa oczyszczalnia wody”

„Samopompująca się gumowa rękawiczka” i wiele innych....

Uczniowie brali udział w Festiwalu Doświadczeń, podczas którego prezentowali wykonane przez siebie doświadczenia fizyczno- chemiczne.

Szkoła otrzymała również wyróżnienie za aktywny udział w programie - nagrodę w formie darmowego wyjazdu dla całej klasy II a do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Pamiątką z wycieczki są chusty i plakat z uczestnikami wyjazdu, a przede wszystkim cudowne przeżycia i miłe wspomnienia.

W tym roku szkolnym, w miesiącu w maju, dla wyróżnionych uczestników programu przewidziany jest wyjazd do Instytutu Fizyki Doświadczalnej we Wrocławiu.

Małgorzata Jeżakowska

 

 
Prawidłowy rozwój mowy PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Drabik Grzegorz   

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZMIERZAJĄCY DO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU MOWY ORAZ ZAPOBIEGAJĄCY ZJAWISKU LOGOFOBII PRZEZNACZONY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM

I. Założenia programu.

1. Działania profilaktyki logopedycznej i promocja rozwoju mowy w edukacji przedszkolnej i szkolnej.

2. Teoretyczne informacje dotyczące wad wymowy

II. Cele ogólne i szczegółowe.

1. Wczesna interwencja logopedyczna – badania przesiewowe.

Ø Badania przesiewowe dzieci w grupach przedszkolnych 3-4 i 5-6 latków

Ø Badania przesiewowe w klasach I

Ø Zdiagnozowanie dzieci ze skłonnościami do niepłynności mowy

2. Wspomaganie rozwoju mowy.

3. Zapobieganie zjawisku logofobii.

 

III. Diagnoza logopedyczna.

Ø Przeprowadzenie szczegółowego badania logopedycznego za pomocą kwestionariusza obrazkowego - karta badania mowy dziecka

Ø Opracowanie diagnozy uwzględniającej przyczyny zaburzenia mowy

Ø Wyłonienie grupy dzieci z wadami wymowy

Ø Wyeliminowanie i korygowanie nieprawidłowości w obrębie aparatu artykulacyjnego typu: wada zgryzu, za krótkie wędzidełko pod językiem, brak uzębienia stałego, nieżyt nosa, rozszczep podniebienia – wskazana konsultacja z lekarzem specjalistą

 

IV. Terapia logopedyczna.

Ø Opracowanie programów korygujących artykulację poszczególnych głosek

Ø Prowadzenie terapii logopedycznej zgodnie z zasadami terapii - schemat terapii logopedycznej.

 

V. Metody, formy i zasady pracy z dzieckiem.

Metody pracy:

 1. Metody wywoływania fonemów – opracowanie.
 2. Wdrażanie metod psychoterapeutycznych dla osób o obniżonej odporności na stres i niepowodzenia.

Ø relaksacja (muzyka połączona z ćw. oddechowymi oraz napinaniem i rozluźnianiem poszczególnych partii mięśni)

Ø desensybilizacja – zastępowanie reakcji lękowych stanami relaksu i odprężenia

Ø psychodrama

 1. Metody treningu płynności mówienia
 2. Zmniejszanie deficytów parcjalnych z wykorzystaniem elementów terapii SI oraz metody polisensorycznej.

Formy pracy :

 1. Indywidualne zajęcia logopedyczne, grupowe oraz pokazowe.
 2. Zajęcia logopedyczne dzieci przedszkolnych w danych grupach wiekowych – działania profilaktyczne i terapeutyczne.
 3. Zajęcia w klasach I-III mające na celu wyłonienie grupy dzieci posiadających wady wymowy lub inne deficyty parcjalne typu zaburzona percepcja słuchowa, wzrokowa, motoryczna oraz w celu oceny umiejętności językowych.
 4. Zaangażowanie rodziców i nauczycieli do świadomej współpracy nad prawidłowym rozwojem mowy oraz korektą już istniejących wad wymowy.

Pogadanki z nauczycielami i rodzicami: wskazówki jak postępować w przypadku jakichkolwiek zaburzeń

Ø Zalecenia dla rodziców: jak postępować z dzieckiem podczas trwania terapii logopedycznej

Ø Zawarcie kontraktu pomiędzy logopedą a rodzicami pozwalającego na ustalenie zasad prowadzenia terapii logopedycznej.

Ø Apel dziecka do rodzica.

Ø Konsultacje dla rodziców w ramach grupy wsparcia

Ø Zajęcia pokazowe dla rodziców i nauczycieli.

 1. Podnoszenie jakości pracy w Placówce poprzez współpracę z innymi logopedami i specjalistami.

Ø Konsultacje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ø Uczestnictwo w Dniu Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych.

 

Zasady pracy:

 1. Ogólne zasady prowadzenia zajęć.
 2. Złote zasady wczesnej profilaktyki logopedycznej.
 3. Zasady terapii logopedycznej – schemat terapii.

VI. Harmonogram działań.

Szczegółowe rozpisanie działań realizowanych w ramach programu.

VII. Planowane efekty:

 1. Wyłonienie w początkowej fazie dzieci z wadami wymowy.
 2. Stymulacja rozwoju mowy pomagająca w prawidłowym rozwoju mowy.
 3. Korekta wad wymowy.

VIII. Ewaluacja programu.

 1. Ocena umiejętności językowych dzieci dwa razy w semestrze
 2. Poznanie opinii osób pracujących z dziećmi – psychologa, oligofrenopedagoga, specjalistów z PPP.
 3. Poprawa skuteczności działań podejmowanych w ramach programu.

opracowała: mgr Anna Broma – logopeda

Harmonogram działań

 

 

L.p.

Zadania

Forma realizacji

Termin realizacji

1.

Wdrażanie programu.

Przedstawienie programu radzie pedagogicznej oraz zatwierdzenie do realizacji w placówce.

Sierpień

2.

Organizacja warsztatu pracy pod kątem realizacji.

Opracowanie kart pracy, konspektów zajęć grupowych, indywidualnych programów. Wzbogacenie gabinetu w pomoce logopedyczne oraz specjalistyczną literaturę.

Według potrzeb

3.

Profilaktyka logopedyczna.

Przesiewowe badania mowy – wyłonienie dzieci z problemami artykulacyjnymi, niepłynnością mowy oraz problemami komunikacyjnymi.

Systematyczne prowadzenie zajęć wg konspektów z zakresu profilaktyki logopedycznej w grupach dzieci 3-4 letnich a także w klasach I-III.

Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne realizowane za pomocą bajek logopedycznych.

Włączenie się w kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” czytanie bajek terapeutycznych i nie tylko.

Badanie dzieci w ramach akcji Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych.

Marzec

Wrzesień

4.

Diagnoza dziecka.

Szczegółowe badania mowy za pomocą kwestionariusza obrazkowego dzieci z wadami wymowy a także z niepłynnością mowy. Kwestionariusz do badania mowy opracowany przez dr Iwonę Michalak-Widera oraz kwestionariusz Niepłynności Mówienia i Logofobii Z. Tarkowskiego.

Wyeliminowanie i korygowanie nieprawidłowości w obrębie aparatu artykulacyjnego typu: wada zgryzu, krótkie wędzidełko pod językiem, brak uzębienia stałego, nieżyt nosa, rozszczep podniebienia – wskazana konsultacja z lekarzem specjalistą.

Obserwacja dziecka pod kątem zaburzeń parcjalnych – pomoc w kontakcie ze specjalistami np. SI.

Wrzesień

5.

Terapia logopedyczna.

Zajęcia logopedyczne indywidualne lub grupowe wg zasad prowadzenia terapii logopedycznej.

Terapia właściwa i automatyzacja umiejętności językowych.

Terapia rodziny. Udzielanie wskazówek do pracy w domu.

Wdrażanie metod psychoterapeutycznych dla osób o obniżonej odporności na stres i niepowodzenia.

Zmniejszanie deficytów parcjalnych z wykorzystaniem elementów terapii SI oraz metody polisensorycznej. Zajęcia w Sali Doświadczania

Świata.

Zajęcia logopedyczne dzieci przedszkolnych w grupach wiekowych mające na celu stymulowanie do prawidłowego rozwoju mowy.

Zajęcia w klasach I-III mające na celu wyłonienie grupy dzieci posiadających wady wymowy lub inne deficyty parcjalne typu zaburzona percepcja słuchowa, wzrokowa, motoryczna oraz w celu oceny umiejętności językowych.

Automatyzacja umiejętności językowych za pomocą programów multimedialnych: Logopedia, Czytam i Piszę wiersze J. Brzechwy, J. Tuwima itp.

Rok szkolny

6.

Współpraca z rodzicami.

Ustalenie zasad współpracy – podpisanie kontraktu między logopedą a rodzicami.

Apel dziecka do rodzica skłaniający do pracy w domu.

Przekazanie informacji podczas zebrań z rodzicami dotyczących prawidłowego rozwoju mowy, istniejących zaburzeń oraz złotych zasadach - jak postępować by rozwój mowy był harmonijny i prawidłowy.

Pomoc w kontakcie ze specjalistami (laryngologiem, psychologiem, foniatrą).

Konsultacje logopedyczne połączone z instruktażem w ramach grupy wsparcia dla rodziców.

Redagowanie artykułów, ćwiczeń, ciekawostek oraz informacji logopedycznych na gazetce przedszkolnej.

Według potrzeb

7.

Współpraca z nauczycielami i specjalistami.

Rozmowy z nauczycielami – uzyskanie informacji o funkcjonowaniu i komunikacji dziecka w grupie rówieśniczej oraz wyłonienie dzieci z symptomami nieprawidłowego rozwoju mowy.

Dostarczenie nauczycielom i specjalistom wiedzy o działaniach profilaktycznych w grupie dzieci najmłodszych – przekazanie karty przesiewowych badań logopedycznych opracowanej przez dr K. Węgierską.

Zajęcia otwarte, konsultacje, referaty, warsztaty dla nauczycieli.

Uczestniczenie w Konferencjach logopedycznych i w spotkaniach grupy doskonalenia logopedów.

Konsultacje ze specjalistami z PPP ni 1 i 3.

Według potrzeb

8.

Ewaluacja programu.

Ocena postępów w terapii logopedycznej – poziom nabytych umiejętności językowych.

Poznanie opinii rodziców, specjalistów i nauczycieli uczestniczących w realizacji programu.

Planowanie dalszych działań związanych z jego realizacją.

Narzędziem sprawdzającym efekty będzie ankieta skierowana do rodziców i nauczycieli.

Czerwiec

 
Spotkania flecistów PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Drabik Grzegorz   

Program pracy koła fletowego w klasach 1 – 3

„Spotkania flecistów”

Nie od dziś wiadomo, że „muzyka łagodzi obyczaje”, wpływa na rozwój dziecka od najwcześniejszych dni. W okresie wczesnoszkolnym dzieci często marzą o grze na instrumencie. Ćwiczenia gry na flecie prostym mogą dostarczać im potrzebnych doznań polegających na obcowaniu z muzyką. Jak jeszcze wzbogacą owe doznania o umiejętność gry na instrumencie, którą można pochwalić się przed rodzicami, kolegami, są wtedy głęboko usatysfakcjonowane. Samodzielna gra na instrumentach muzycznych oraz różnego rodzaju zabawy z udziałem muzyki wspomagają rozwój emocjonalny, fizyczny oraz społeczny młodego człowieka. Zajęcia, podczas których dziecko uczy się grać na instrumencie muzycznym, pomagają przezwyciężać trudności w czytaniu i pisaniu oraz uspokajają dzieci, które maja problemy ze swoimi emocjami, wyciszają i uczą cierpliwości. Myślę, że wartości te procentować będą w starszym dzieciństwie, zauważalne będą w domu rodzinnym dziecka oraz podczas zajęć lekcyjnych.

CELE OGÓLNE

Nabycie umiejętności gry na flecie prostym, uwrażliwienie na piękno muzyki, wyzwolenie inwencji twórczej i czerpanie radości z osiągnięcia tejże umiejętności.


CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczeń wie, jak zbudowany jest flet prosty,

Gra po uprzednim przygotowaniu melodie jednogłosowe,

Rozpoznaje słuchem znane sobie melodie w wykonaniu kolegów, potrafi podać tytuł,

Dostrzega części, powtórzenia, motywy, frazy.

Uczeń potrafi pracować w grupie, prezentuje swoje umiejętno ścina forum środowiska szkolnego i lokalnego,

Dzieli się swoja wiedzą i umiejętnościami z innymi członkami zespołu.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Cele kształcenia osiągnięte zostaną w chwili, gdy uczniowie opanują
prawidłową intonację poznawanych dźwięków na flecie, a efektem będzie wykonanie utworów o różnym stopniu trudności.

KALENDARZ ZAJĘĆ

Wrzesień

1.Zajęcia organizacyjne
2.Zasady gry na instrumencie
Dziecko:
-wie, że należy zgodnie współpracować z zespołem
- nie wkłada za głęboko ustnika do ust
-trzyma flet prawie prostopadle do twarzy, z lekkim opuszczeniem w dół,
-prawidłowo układa palce i dokładnie zamyka otwory. Dmuchanie we flet (bardzo lekko, delikatnie) nie za mocno, ale pewnie i stanowczo.

Październik

1.Ćwiczenia udoskonalające sprawność, ruchliwość i elastyczność palców
Dziecko:
-bez przykładania fletu do ust ustawia wszystkie palce na flecie,
-podnosi każdy palec pojedynczo nad otwór i opuszcza z powrotem,
-podnosi nad otwory:
•dwa sąsiednie palce,
•co drugi palec,
•co trzeci palec,
•jeden palec prawej ręki i jeden palec lewej ręki w różnych kombinacjach,
•podnosi cztery palce co drugi lub w różnych kombinacjach. Ćwiczenia manualne,
2.Wprowadzenie dźwięków G, A, H
-prawidłowo intonuje na flecie poznawane kolejno dźwięki G, A, H,
-łączy poznane dźwięki w motywy, frazy, melodie,
-gra proste melodie z prostym akompaniamentem perkusyjnym,
-gra poznane dźwięki jako akompaniament do piosenek
3.Wprowadzenie dźwięków: C2 i D2
- gra proste melodie z wykorzystaniem dźwięków C2 i D2,
-potrafi przejść z dźwięku H na D2 i na odwrót,

Listopad

1.Wprowadzenie dźwięków F, E, D, C
2.Wprowadzenie gamy
C-dur
Dziecko:
-prawidłowo intonuje na flecie poznawane kolejno dźwięki F, E, D, C,
•dmucha w ustnik z wyczuciem, delikatnie,
•precyzyjnie zamyka palcami otwory wyczulając zmysł dotyku,
-gra gamę C-dur

Grudzień
1.,,Lulajże Jezuniu” - wprowadzenie kolędy lub innej pieśni bożonarodzeniowej

2.,,Wieczór wigilijny” - uroczystość z udziałem kolegów, rodziców
Dziecko:
-gra motywy, frazy muzyczne i melodie złożone z poznanych dźwięków
- prezentuje swoje umiejętności na forum przedszkola podczas uroczystości wigilijnej
-gra na flecie prostym poznaną kolędę

Styczeń

1.,,Sto lat” – wprowadzenie utworu
2.,,Niech żyje babcia i dziadek” - uroczystość
Dziecko:
- zna technikę oddychania i nabierania powietrza w czasie gry na flecie:
- bierze oddech po skończonej frazie lub zdaniu muzycznym,
- nie nabiera powietrza w trakcie trwania długich wartości
rytmicznych,
- nie wykorzystuje powietrza w płucach do końca
-zagra na flecie prostym melodię ,,Sto lat”

Luty

1.,,Staccato i legato” – gra krótkich i płynnych dźwięków
2.,,Pojedziemy na łów” – wprowadzenie utworu
-gra krótkie „urywane” dźwięki na sylabach
„tu-tu-tu-tu” tworząc technikę staccato,
-łączy płynnie kilka dźwięków ze sobą na sylabach „tu” wykonując je na jednym wydechu tworząc technikę legato
- gra motywy, frazy muzyczne i melodie złożone z poznanych dźwięków oparte na fragmentach

Marzec

,,Nuty” - poznanie wartości rytmicznych nut
-zna podstawowe wartości nut,
-potrafi zagrać ćwiczenie nie tylko poprawnie pod względem intonacyjnym, ale także pod względem rytmicznym

Kwiecień

1.,,Kurki trzy” – wprowadzenie utworu
2. ,,Wielkanoc, Wielkanoc”

-dz. gra krótkie motywy i frazy złożone z poznawanych dźwięków oparte na
fragmentach
-zagra na flecie prostą melodię w rytm staccato

Maj

1.,,Prezent dla mamy i taty”- impreza środowiskowa
- zagra na flecie prostym poznane melodie

Czerwiec

,,Talent muzyczny”- zakończenie roku szkolnego
- zaprezentuje rodzicom, kolegom swoje umiejętności gry na flecie prostym.

Prowadzący: Joanna Konieczna

 

 
Zajęcia ruchowe z zakresu gier i zabaw PDF Drukuj Email
Wpisał mgr Drabik Grzegorz   

Program: „Zajęcia ruchowe z zakresu gier i zabaw dla najmłodszych uczniów szkoły, połączone z poznawaniem rekreacyjnych zakątków Katowic”

Wstęp

W trosce o wszechstronne wychowanie młodego człowieka podejmujemy zadania wynikające z faktu, iż rozwój sfery ruchowej wpływa w ogromnej mierze na postrzeganie, wyrabianie szybkiej orientacji oraz wspiera intelektualny rozwój człowieka.

Wykorzystując naturalną potrzebę ruchu dziecka bawimy się i gramy, pokonujemy przeszkody zarówno w sali gimnastycznej, jak i w terenie. Poznajemy jednocześnie ciekawe i często mało znane tereny naszej rodzimej miejscowości.

Cel główny zajęć:

Głównym celem zajęć ruchowych jest wspomaganie rozwoju fizycznego uczniów, przygotowanie do umiejętności pokonywania własnych zahamowań oraz kształtowanie umiejętności zachowania fair –play w momencie porażki i sukcesu. Nadrzędnym celem jest również poznanie swojej miejscowości, odwiedzanie miejsc służących zabawie i rekreacji.

Cele szczegółowe:

1. Kształtowanie postawy prozdrowotnej.

2. Rozwijanie motoryki: siły, szybkości , zręczności i wytrzymałości.

3. Zdrowa rywalizacja.

4. Wspieranie aktywności poznawczej i twórczej.

5. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów bezpieczeństwa podczas zajęć.

6. Kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku.

7. Motywacja do uczestniczenia w zajęciach sportowych, zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę.

8. Wdrażanie do współdziałania w grupie.

Metody i formy pracy:

1. Metody:

· Gimnastyka twórcza

· Gimnastyka rytmiczna

· Zabawowo - naśladowcza

· Metoda stacyjna

· Tor przeszkód

· Ścieżka zdrowia

· Poglądowa

· Metody oparte na osobistym wpływie nauczyciela.

· Formy:

· Praca w małych i dużych grupach

· Indywidualna

· Gra szkolna

· Wycieczka

Propozycje działań:

1. Gry i zabawy na sali gimnastycznej

2. Wyjścia w teren, wycieczki - rekreacja

3. Ruch z muzyką i śpiewem

4. Place zabaw, ścieżki zdrowia

Czas realizacji zajęć: październik 2012r. - czerwiec 2013r.

Częstotliwość: dwa razy w miesiącu /wtorki 14.00 – 14.45/, po zajęciach lekcyjnych, w wolnym czasie. Wyjścia i wycieczki teren przewidywane są jako sobotnie spotkania z dziećmi.

Grupa uczestników zajęć ruchowych nie może przekraczać 20 osób. Pozostałe warunki uczestnictwa w zajęciach określa szczegółowy regulamin, z którym zostaną zapoznane dzieci oraz ich rodzice.

Gabriela Szymura, Joanna Konieczna

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL